زندگی با همه وسعت خویش
محفل ساکت غم خوردن نیست

حاصلش تن به قضا دادن
و افسردن نیست

هوس دیدن و نادیدن نیست
زندگی جنبش جاری شدن است

از تماشاگه آغاز حیات
تا بدانجا که خدا می‌خواهد.

             ❤️

                                                         

منبع : دفتر پیشخوان خدمات دولت کاشان |❤️
برچسب ها :